Gemeente Enschede en NuFlex realiseren 1e digitale geboorteaangifte

Nieuws – 23 Jun 2022 door Nick Booston

De beste ideeën ontstaan wanneer het schuurt, wanneer het pijn doet, wanneer het eigenlijk echt moet. Zolang je in een luxepositie verkeert, vanuit je comfortzone werkt is er geen drang tot verandering en vernieuwing.

 

De Coronacrisis maakt dat we bestaande patronen en werkwijzen herijken. Meer mensen werken vanuit huis, de aankopen bij webwinkels stijgen en 24/7 vanaf elke plek je zaken doen wordt eenvoudiger (zowel werk als privé).

 

Daarop aanhakend verandert ook de overheidsdienstverlening drastisch met een online-dienstverlening die 24/7 en plaats-onafhankelijk kan worden afgenomen. In bijna alle gemeenten is het online doorgeven van je verhuizing al zeker 10 jaar mogelijk. Dat proces was echter maar halfdigitaal: in het gemeentehuis zit een medewerker alle data die de inwoner doorgeeft handmatig over te typen in een vak-applicatie. Tot zover de digitalisering.

 

Rond 2016 ontstonden systemen die ervoor zorgen dat de informatie die de inwoner doorgeeft ook direct in de vak-applicatie komt, dit scheelt dus een handmatige over-type-actie, vermindert de foutkans en verhoogt de efficiency. Het enige wat de medewerker nog doet is een controle en het accorderen van de mutatie. Nog een stap verder (2018 – 2019) is ook die controle en accordering voor een groot deel vervangen en worden mutaties (ná een groot aantal automatische controles) zonder tussenkomst van een medewerker verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij een gemeente van 100.000 inwoners kan de tijdsbesparing op jaarbasis hierdoor al oplopen tot 500 uur. Een doorkijkje naar de toekomst leert ons dat binnen niet al te lange tijd chatbots, data-gestuurde processen en klantervaringen ervoor zullen zorgen dat bovengenoemd proces nog verder geautomatiseerd zal worden.

 

Een geboorte is een bijzonder iets. Vaak omgeven door (fijne) emoties en een activiteit waar dus veel gevoel bij komt kijken. Ouders hebben alle tijd en aandacht nodig om het kleine mensje te helpen bij de eerste tijd op aarde. Zij willen dan het liefst zo min mogelijk rompslomp daar omheen. Een gang naar het gemeentehuis om de kleine aan te geven bij de burgerlijke stand kan dan als een onaangename onderbreking worden ervaren. Daarom is een proces als digitale geboorteaangifte een zeer welkome ontwikkeling. Patrick Kemperman, in de rol van projectleider, heeft namens NuFlex en in opdracht van de Gemeente Enschede (155.000 inwoners) dit proces mede vormgegeven, geïmplementeerd en live gebracht. Een aantal gemeenten in Nederland is het gelukt om ouders in het Medisch Spectrum Twente (MST) de aangifte van A tot Z volledig digitaal te laten uitvoeren. In het proces is zelfs een volledig geverifieerde ondertekening door de verloskundige meegenomen, zodat schijn-aangiften worden uitgesloten. Op jaarbasis worden ruim 2000 kindjes geboren in het MST, dat betekent dus circa 4000 gelukkige ouders die niet meer naar het gemeentehuis hoeven voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

 

Patrick zegt trots:

“Het geeft enorm veel energie om aan dit soort ontwikkelingen een bijdrage te mogen leveren en op die manier de dienstverlening van de lokale overheid (nog) beter te maken!”

 

Prachtig hoe NuFlex samen met gemeenten optrekt bij innovatieve oplossingen. Samen gaan we voor betere én eenvoudigere dienstverlening welke resulteert in lagere kosten.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.