De Generieke Competentie Profielen Burgerzaken

Nieuws – 23 Jun 2022 door Nina van NuFlex

Kleine en middelgrote gemeenten

De competentieprofielen zijn gebaseerd op de rollen die voorkomen bij de afdeling Burgerzaken van kleine en middelgrote gemeenten

  • Medewerker Klantcontact (Frontoffice)
  • De Specialist (Midoffice/backoffice)
  • Kwaliteit en beleid
  • Adviseur
  • Projectleider

De competentieprofielen zijn generiek en dienen op maat te worden gemaakt voor de eigen organisatie. In de beschrijving gaan wij uit van rollen i.p.v. functies.

Van functies naar rollen

Om een optimale match te maken tussen iemands persoonlijke profiel (drijfveren, talenten en competenties) en de opdracht die hij heeft, is het verstandiger niet meer te denken en werken vanuit functies. Organisaties zijn continu in verandering en medewerkers moeten zich iedere dag verhouden tot alle veranderingen. Dit vraagt om een flexibele inzet van medewerkers. Vaste functies belemmeren die flexibiliteit. Om iedere medewerker in zijn kracht te zetten, zullen we op basis van de aanwezige drijfveren, talenten en competenties medewerkers een passende rol moeten geven. Hen de kans geven op basis van het persoonlijke profiel zich maximaal te ontwikkelen, schept de beste voorwaarde voor succesvolle medewerkers en teams. De persoonlijke (ontwikkel)doelen dienen zo goed mogelijk in lijn te worden gebracht met de organisatiedoelen. Deze manier van werken vraagt dat we niet meer redeneren vanuit (starre) functieprofiel maar op basis van de aanwezige talenten kijken hoe we organisatiedoelen zo optimaal mogelijk kunnen bereiken. We hebben in hoofdlijnen de gewenste rollen beschreven op basis van resultaatgebieden en taken. Als u de rollen uitwerkt voor uw organisatie kunt u daar verantwoordelijkheden en eventueel ook prestatie-indicatoren aan toevoegen.

Rollen, resultaatgebieden, taken en competenties

We hebben vijf rollen uitgewerkt door de resultaatgebieden, taken en competenties per rol te beschrijven. Daarnaast worden aan iedere competentie gedragsvoorbeelden gekoppeld. Deze maken concreet wat we onder een bepaalde competentie verstaan.

Resultaatgebied

Een resultaatgebied bestaat uit een groep taken die nauw met elkaar verbonden zijn om een bepaald resultaat te bereiken.

Taken

Taken zijn omschrijvingen van werkzaamheden die binnen een resultaat- gebied uitgevoerd dienen te worden. Wij reiken daarin voorbeelden aan en zijn zeker niet uitputtend.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.