Wil jij graag werken voor de
publieke sector?!

Vacatures

NuFlex: adviseren en detacheren

overheid, onderwijs en zorg

NuFlex staat voor Talentvol Verbindend Innovatie Professionaliteit Ontwikkeling

NuFlex is ontstaan vanuit de veranderende vraag van de arbeidsmarkt, waar de vergrijzing toeneemt. De behoefte om flexibel in te spelen op HR-vraagstukken, gericht op het binden en boeien van talenten, wordt groter. De komende jaren zal het aantal medewerkers dat de arbeidsmarkt verlaat groter zijn dan de (potentiële) instroom. Dit betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om zowel kwantitatief als kwalitatief een optimale instroom van nieuwe medewerkers te realiseren.

Ieder mens heeft talenten! NuFlex gebruikt TMA als instrument om talenten te identificeren en meten. Wij kiezen voor een positieve benadering van de kandidaat en medewerker: we richten ons op identificeren en waarderen van de sterke punten. 

Bij NuFlex zijn we ervan overtuigd, dat talenten zich vooral ontwikkelen op basis van drijfveren, natuurlijke talenten en competenties, zodat ze zich duurzaam willen en kunnen verbinden aan organisaties. Je kunnen aanpassen aan de veranderende vraag, flexibel mee kunnen blijven bewegen, openstaan voor de wereld, en werkelijk veranderingen implementeren en vasthouden, zijn de uitdagingen voor iedereen die werkt in de publieke sector.

De talentvolle mens

Wij geloven bij NuFlex sterk dat ieder mens, hoe oud en met welke achtergrond ook, talenten heeft! De grote vraag is of deze talenten passen bij een bepaalde rol of opdracht. NuFlex ondersteunt dagelijkse veel organisaties bij het maken van de meest optimale match tussen het profiel van de kandidaat of medewerker en de behoeftes en vraag vanuit de organisatie.

NuFlex: natuurlijke partner in talentbinding

Vanuit betrokkenheid en passie pakken we bij NuFlex de uitdaging graag samen met u op, om talenten te verbinden aan uw organisatie en zittende talenten laten werken op basis van drijfveren en talenten.

NuFlex: wij staan voor ondernemerschap en kwaliteit

Kennis en ervaring, samen met betrokkenheid, borgen voor NuFlex de kwaliteit van ons werk. U kunt ons te allen tijde aanspreken op ons ondernemerschap. Wij zullen altijd nog even “dat extra geven”, dat u als opdrachtgever nodig heeft om uw doel te bereiken.

DETACHERING

NuFlex detacheert interim-professionals, interim managers, projectleiders en specialisten. Wij doen dat voor de Overheid, het Onderwijs en Zorg. Wij kennen deze sectoren goed, want onze adviseurs en relatiemanagers komen allen uit deze sectoren. Zij hebben passie voor de omgeving en de mensen die daar werken. Zij hebben veel ervaring met de vraagstukken rondom het inzetten van tijdelijke medewerkers op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast hebben wij medewerkers die als uitzendkracht u op operationeel niveau kunnen versterken.

ADVIES

NuFlex adviseert u graag vanuit betrokkenheid bij de medewerker en uw organisatie. Onze adviseurs komen uit de praktijk van Overheid, Onderwijs en Zorg. Zij kennen uw vraagstukken, begrijpen snel wat u beweegt en behoeftes zijn en waar u naartoe wilt met uw medewerkers en de organisatie. Wij adviseren u graag m.b.t. talent- en organisatieontwikkeling, leiderschap, talenten- en flexpools, teamontwikkeling en overige HR-vraagstukken.

WERVING & SELECTIE

NuFlex zoekt in haar Werving en Selectie steeds naar de optimale match tussen het gewenste competentieprofiel voor de vacature en de kandidaat. Wij hebben de overtuiging dat die match vooral ontstaat op het niveau van de drijfveren van de kandidaat. We zijn op zoek naar waar hij of zij “warm van wordt”, “waar passie voor is”. Dit vormt de basis voor het succesvol invullen van de vacature.

Het volledige Werving & Selectie traject wordt op maat ingevuld op basis van uw wensen en behoeften.

To Share, To Connect, To Create, To Inspire