Op zoek naar werk
in de publieke sector?

BEKIJK VACATURES

NuFlex: adviseren en detacheren

overheid en onderwijs

NuFlex staat voor Talentvol Verbindend Innovatie Professionaliteit Ontwikkeling

NuFlex is ontstaan vanuit de veranderende vraag van de arbeidsmarkt, waar de vergrijzing toeneemt. De behoefte om flexibel in te spelen op HR-vraagstukken, gericht op het binden en boeien van talenten, wordt groter. De komende jaren zal het aantal medewerkers dat de arbeidsmarkt verlaat groter zijn dan de (potentiële) instroom. Dit betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om zowel kwantitatief als kwalitatief een optimale instroom van nieuwe medewerkers te realiseren.

Ieder mens heeft talenten! NuFlex gebruikt de TMA-methode om talenten te identificeren en meten. Wij kiezen voor een positieve benadering van de kandidaat en medewerker: het identificeren en waarderen van de sterke punten is altijd ons beginpunt. 

Bij NuFlex zijn we ervan overtuigd, dat talenten zich vooral ontwikkelen op basis van drijfveren en natuurlijke talenten. Ruimte voor ontwikkeling bevordert een duurzame verbinding. Als organisatie ben je op zoek naar mensen die zich kunnen aanpassen aan de veranderende vraag, flexibel mee kunnen blijven bewegen, openstaan voor de wereld en verandering implementeren en vasthouden. NuFlex ondersteunt u bij het vinden en inzetten van de juiste talenten.

De talentvolle mens

Wij geloven bij NuFlex sterk dat ieder mens, hoe oud en met welke achtergrond ook, talenten heeft! De essentiële vraag is of deze talenten passen bij een bepaalde rol. Is er een match? NuFlex ondersteunt dagelijkse veel organisaties bij het maken van de meest optimale match tussen het profiel van de kandidaat/medewerker en de behoefte van de organisatie.

Partner in talentbinding

Vanuit betrokkenheid en passie pakken we bij NuFlex de uitdaging graag samen met u op, om talenten te verbinden aan uw organisatie en zittende talenten te laten werken op basis van drijfveren en talenten.

Ondernemerschap

Kennis en ervaring, samen met betrokkenheid, borgen voor NuFlex de kwaliteit van ons werk. U kunt ons te allen tijde aanspreken op ons ondernemerschap. Wij zullen altijd nog even “dat extra geven”, dat u als opdrachtgever nodig heeft om uw doel te bereiken.

DETACHERING

NuFlex detacheert interim professionals, interim managers, projectleiders en specialisten. Wij doen dat voor de Overheid, het Onderwijs en Zorg. Wij kennen deze sectoren goed, want onze adviseurs en relatiemanagers komen allen uit deze sectoren. Zij hebben passie voor de omgeving en de mensen die daar werken. Zij hebben veel ervaring met de vraagstukken rondom het inzetten van tijdelijke medewerkers op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast hebben wij medewerkers die als uitzendkracht u op operationeel niveau kunnen versterken.

ADVIES

NuFlex adviseert u graag vanuit betrokkenheid bij de medewerker en uw organisatie. Onze adviseurs komen uit de praktijk van Overheid, Onderwijs en Zorg. Zij kennen uw vraagstukken, begrijpen snel wat u beweegt en behoeftes zijn en waar u naartoe wilt met uw medewerkers en de organisatie. Wij adviseren u graag m.b.t. talent- en organisatieontwikkeling, leiderschap, talenten- en flexpools, teamontwikkeling en overige HR-vraagstukken.

WERVING & SELECTIE

NuFlex zoekt in haar Werving en Selectie steeds naar de optimale match tussen het gewenste competentieprofiel en de kandidaat. Wij hebben de overtuiging dat die match vooral ontstaat op het niveau van de drijfveren van de kandidaat. We zijn op zoek naar waar hij of zij “warm van wordt”, “waar passie voor is”. Dit vormt de basis voor het succesvol invullen van de vacature.

Het volledige Werving & Selectie traject wordt op maat ingevuld op basis van uw wensen en behoeften.

To Share, To Connect, To Create, To Inspire