• Freelance
 • Full Time
 • Part Time
 • Heel Nederland

NuFlex zoekt voor diverse gemeenten: Bouwplantoetsers

In de rol van Bouwplantoetser verleen je omgevingsvergunningen en werk je (zelfstandig) al dan niet onder het ambtelijk mandaat aan vergunningen. Deze brede functie is enerzijds technisch van aard en anderzijds dienstverlenend naar de burger. Wat houdt de functie in?

 • Beoordelen van aanvragen voor vergunningen en meldingen in het kader van de WABO;
 • Verzamelen van de adviezen van zowel interne als externe partners om zo tot een vergunning te komen;
 • Verstrekken van in‐ en externe informatie over procedures, regelgeving en beleid aan burgers, andere afdelingen en eventueel het college;
 • De aanvrager op weg helpen in een vooroverleg;
 • Verrichten van administratieve handelingen welke noodzakelijk zijn in de behandeling van de aanvraag. Afhandeling van de werkzaamheden gebeurt in een zaaksysteem.

Jouw profiel 

 • Afgeronde MTS-opleiding Bouwkunde;
 • Afgeronde ABW I en II opleiding;
 • Ervaring als bouwplantoetser/vergunningverlener Wabo bij een gemeente;
 • Kennis van het bouwbesluit 2012, Wabo, Bor en het Mor;
 • Ervaring in toetsing aan bestemmingsplannen en technisch toetsen van bouwplannen.

Solliciteren

Je kunt solliciteren door een CV met korte motivatie te sturen aan: solliciteren@nuflex.nl.

Vragen: info@nuflex.nl of 085-8221676

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar solliciteren@nuflex.nl