De ‘reis’ naar de veranderende toekomst van Burgerzaken en alles wat daarbij komt kijken, vormt de basis van het NVVB-programma ‘Team van de Toekomst©’. Alle ontwikkelingen binnen de gemeente en in  het bijzonder de afdeling Burgerzaken hebben een grote impact op de organisatie en vooral de medewerkers.

Wij geloven als NuFlex sterk in de mens met zijn drijfveren, talenten en competenties. In onze dienstverlening laten we dat ook sterk zien: wij geloven niet in een standaard traject voor uw medewerkers of teams, maar op basis van uw behoeftes ondersteunen wij u steeds met de medewerker als vertrek en eindpunt.

ONZE VISIE
De komende jaren zijn er binnen Burgerzaken vele (inhoudelijke) veranderingen, die een grote impact hebben op de rollen van de medewerkers: hun taken en verantwoordelijkheden veranderen. Dit leidt ertoe dat ook het competentieprofiel van hen gaat veranderen. We zullen een beroep moeten aan doen op andere drijfveren en talenten. Medewerkers en teams zijn het meest succesvol als ze zo dicht mogelijk bij hun drijfveren kunnen blijven. De dingen waar zij warm van worden, liggen aan de basis van de talenten die mensen hebben en maken uiteindelijk medewerkers competent en succesvol in een bepaalde de rol. De grootste verandering zit bij de medewerkers: maakt hun competentieprofiel (nog) de match met het nieuwe (gewenste) competentieprofiel. Het is belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk natuurlijk gedrag laten zien, dat gebaseerd is op hun drijfveren en talenten en aansluit bij hun rol en opdracht.

HOE LAAT IK MEDEWERKERS KRACHTIG EN PROFESSIONEEL OMGAAN MET DE VERANDERINGEN?
Alle veranderingen vragen om een andere manier van kijken naar de medewerkers. Het succes van de medewerker wordt vooral bepaald door het vermogen zich aan te passen aan alle veranderingen. Het creëren van een optimale match tussen het competentieprofiel van de medewerker en de rol die hij heeft, schept de voorwaarde om hem krachtig te laten functioneren.
Een medewerker wil graag een heldere opdracht: wat verwacht mijn leidinggevende vandaag van mij? Wat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden? Daarnaast wil de medewerker zich ontwikkelen in de richting van het gewenste competentieprofiel: wat zijn mijn ontwikkelpunten en hoe ga ik daaraan werken? Een eenduidige en simpele benadering, zodat de medewerker aan het einde van de dag voldaan naar huis kan gaan, omdat hij werk doet waar hij warm van wordt, zich heeft kunnen ontwikkelen en een ‘compliment van de baas’ heeft gekregen. Daarnaast is goed samenwerken een voorwaarde om burgers een uitstekende dienstverlening te kunnen geven. Welke talenten zijn in een team aanwezig en hoeverre zijn deze aanvullend op elkaar?

HOE KUN JE DE OPTIMALE MATCH MAKEN?
Stapsgewijs zullen we antwoord moeten krijgen op de volgende vragen:
Stap 1: Wat wil ik zien aan competenties en gedrag bij de medewerkers?
Stap 2: Welke drijfveren, talenten en competenties hebben mijn medewerkers?
Stap 3: Hoe is de match tussen de medewerker en het nieuwe competentieprofiel?
Stap 4: Welke competenties zijn aanwezig in het team en in hoeverre zijn deze aanvullend?
Stap 5: Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit van de medewerker?

NUFLEX: UW KENNIS- EN INNOVATIEPARTNER
NuFlex vertaalt, samen met u, organisatie en afdelingsdoelen naar resultaatgebieden en rollen (taken en verantwoordelijkheden) en stelt vanuit deze basis competentieprofielen (met gedragsvoorbeelden) op.

Hiermee definiëren we het juiste gedrag vaardigheidsniveau voor een specifieke rol (functie) en geven medewerkers focus en richting in hun werk. NuFlex gebruikt de Talenten Motivatie Analyse (TMA) als middel om inzicht te krijgen in drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. De TMA-methode legt de relatie tussen de benodigde competenties en de talenten van medewerkers om de organisatie met de mens en het werk effectief op elkaar af te kunnen stemmen.

Wilt u meer weten over het Team van de Toekomst© programma van NuFlex, dan kunt u bellen: 085 – 8221676 en vragen naar Bea Roos of Louis Braam.