De detachering voorbij 

Herken jij dat ook? Vergrijzing, een tekort aan specialistische kennis binnen de gemeenten én vanuit de markt, dure uren van de externe specialist, generatiepact, ervaring die de deur uitloopt en een te geringe instroom van nieuw talent? Oude dienstverlening staat of valt met een goede kwaliteit van je Basisregistratie. Om die kwaliteit op niveau te houden, of te krijgen, is kennis van Burgerzaken vereist.

Onze ervaring is dat deze kennis binnen gemeenten en vanuit bureaus steeds schaarser wordt. Omdat:
• De beroepsgroep Burgerzaken vergrijst in rap tempo. De uitstroom van ervaren medewerkers neemt de komende jaren alleen maar toe en niet elke gemeente hanteert hiervoor een strategische personeelsplanning. Dit kan leiden tot hiaten in je personeelsbestand.
• De inhoud van het werk op de afdeling Burgerzaken verandert minstens zo snel. Veel werkzaamheden worden gedigitaliseerd en meerdere routinehandelingen verdwijnen door minder fysiek klantcontact. Tegelijk wordt de behoeft aan specifieke expertise binnen het vakgebied groter, omdat het deel van de werkzaamheden dat als het ware overblijft te complex is om digitaal te worden afgehandeld.
• De zittende medewerkers moeten worden voorbereid op deze veranderopgaven. De specialisten die zouden kunnen worden ingezet om hun collega’s op de verandering voor te bereiden, zijn nu nog veel tijd kwijt aan de uitvoering van werkzaamheden die als routinehandelingen kunnen worden beschouwd.

De markt van Burgerzakenspecialisten is overspannen: de vraag is groter dan het aanbod, tarieven blijven stijgen en de uitvraag van gemeenten kan maar mondjesmaat worden ingevuld.

Specialistische Dienstverlening op Afstand (SDA) is hét antwoord op deze ontwikkelingen. Een aanpak die passend is voor zowel grote als kleine gemeenten.

In de kern betekent SDA dat capaciteit, die tot nu toe altijd wordt geleverd door het detacheren van tijdelijke krachten, nu op afstand plaats en tijd onafhankelijk wordt geleverd door adviseurs. Dit tegen een tarief per uit te voeren handeling/mutatie. Als opdrachtgever weet je precies welke kosten aan de dienstverlening zijn verbonden, welke dienst daarvoor wordt geleverd en je hoeft geen dure werkplek te faciliteren. Bij piekperiodes en (specialistische) bulk-werkzaamheden kan worden overgegaan tot inzet. Of bij het uitvallen van de eigen specialist, waardoor enkel die specialistische kennis wordt aangevraagd die noodzakelijk is.

SDA kan de eigen specialisten ook vrijspelen, zodat zij op hun werkelijke expertise kunnen worden ingezet en tijd hebben om de eigen collega’s inhoudelijk bij te scholen.

Het werkplezier stijgt, de kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog, de productiviteit wordt verhoogd en de servicelevels worden gehaald.

Door SDA kan fysieke externe inhuur worden afgeschaald, wat tot een substantiële kostenbesparing leidt. Er wordt betaald voor productiviteit; niet voor aanwezigheid. SDA maakt ook dat er gewerkt wordt onafhankelijk van de cultuur van de opdrachtgever; specialisten gaan niet mee in de cultuur die mogelijk efficiënt werken belemmert.

SDA levert NuFlex het voordeel op dat de reistijd en de reisafstand van adviseurs beperkt worden. De werktijd wordt veel effectiever benut.

De werkwijze is maatschappelijk verantwoord en duurzaam. NuFlex koppelt op afstand talenten aan de specialisten voor kennisoverdracht. Dit vraagt hierdoor geen opleidingstijd en inspanning van de opdrachtgever. Tevens houdt NuFlex kennis en kunde beschikbaar voor de markt. Dit doordat wij onder andere met collega’s werken die ook na hun pensioen inzetbaar blijven.

Voor aanvang van de samenwerking worden de voor het werken op afstand vereiste juridische randvoorwaarden ingevuld; waaronder: een verwerkersovereenkomst en integriteitsverklaring. Hierin worden  ook “de BZK-aanbevelingen plaats on afhankelijk werken met de BRP” en “het Telewerkenbeleid (BIG)” meegenomen

Specialistische Dienstverlening op Afstand is efficiënt, flexibel en vooral héél eenvoudig.

Ben je als gemeente geïnteresseerd in deze werkwijze? Neem dan contact op met:
Patrick Kemperman – patrick.kemperman@nuflex.nl /  Ger Lütter – ger.lutter@nuflex.nl

Ben jij zelf werkzaam binnen het werkveld en wil je tegen een goede (bij)verdienste ons vanuit huis met jouw expertise helpen? Neem dan contact op met:
• Gerard Asselman – gerard.asselman@nuflex.nl

NuFlex heeft een productenkaart opgesteld inclusief de bijhorende tarieven.