HET NVVB CONGRES WORDT VERPLAATST NAAR 

5 EN 6 OKTOBER

NuFlex geeft weer een tweetal workshops op het NVVB congres.

Meld je alvast aan op de website van de NVVB.

Team van de Toekomst: Hoe kom je daar?

Gemeenten staan de komende jaren voor grote veranderingen. Deze veranderingen zijn deels van inhoudelijke aard. Maar wat betekenen deze veranderingen voor de medewerkers bij de gemeente. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we straks een succesvol “Team van de Toekomst” hebben? 

We nemen u in deze workshop mee in de realisatie, dat medewerkers het meest succesvol zijn als ze zich steeds weten te verhouden tot alle veranderingen, kritisch zijn op het eigen gedrag en verantwoordelijkheid blijven nemen voor hun handelen. Welke competenties zijn relevant en welk gedrag willen we zien?

NuFlex heeft hierover een tweetal magazines geschreven samen met de gemeenten. Het 1ste magazine in samenwerking met een aantal 100.00+ gemeenten, het 2de in samenwerking met verscheidene kleine- en middelgrote gemeenten. Op dit moment ondersteunen wij vele gemeenten bij de awareness en de transitie zelf.

Tijdens de workshop beschrijven wij de noodzakelijke ontwikkellijn voor de medewerkers en het team, delen ervaringen, geven tips, vertellen iets over mogelijke interventies en instrumenten die u kunt gebruiken. Daarnaast besteden we aandacht aan het leiderschap dat gewenst is als belangrijke voorwaarde om te komen tot “Hét Team van de Toekomst”. Welke competenties zijn belangrijk voor de leider?

Wij presenteren u een samenwerking tussen opdrachtgever (Stanley van Hezik Boer – Netwerkmanager bij gemeente Vijfheerenlanden) en opdrachtnemer (Louis Braam – directeur NuFlex) Gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. U herkent bij hen de kansen en uitdagingen van uw 100.000+ gemeente, of u herkent de dynamieken van uw kleine- of middelgrote gemeente.

We gaan in deze workshop vooral in op de aanvullende competenties voor het werken in Het Team van de Toekomst.

Een tekort aan specialistische kennis en dure inhuur? SDA is het antwoord

Herken jij dat ook? Vergrijzing, een tekort aan specialistische kennis binnen de gemeente én vanuit de markt, dure uren van de externe specialist, generatiepact, ervaring die de deur uitloopt en een te geringe instroom van nieuw talent?

Goede dienstverlening staat of valt met een goede kwaliteit van je basisregistratie. Om die kwaliteit op niveau te houden, of te krijgen, is kennis van Burgerzaken vereist. Onze ervaring is dat deze kennis binnen gemeenten en vanuit bureaus steeds schaarser wordt. De vraag is groter dan het aanbod, tarieven blijven stijgen en de uitvraag vanuit gemeenten kan maar mondjesmaat worden ingevuld.

Specialistische Dienstverlening op Afstand (SDA) is het antwoord op deze ontwikkelingen.

Als gemeente betaal je voor productiviteit; niet voor aanwezigheid. De specialist is op afroep beschikbaar; het is efficiënt, flexibel en vooral héél eenvoudig. Met deze duurzame werkwijze houden wij collega’s ook na hun pensioen inzetbaar. Wij verbinden (op afstand) minder ervaren talenten aan onze medewerkers voor kennisoverdracht en opleiding.

Hoe dit werkt vertellen namens NuFlex Patrick Kemperman, Gerard Asselman en Ger Lütter. Zij zijn zelf jarenlang manager Burgerzaken geweest bij middel- tot grote gemeenten.

Samen met Henk Veldhuis (Afdelingshoofd Dienstverlening bij de gemeente Enschede) schetsen zij de voor velen herkenbare uitdagingen om (voorspelbare) pieken en zieken op te vangen. Zij zoomen in op specifieke producten en nemen je mee in mogelijke oplossingen.

Ben jij de innovatieve collega in het veld?

Wij inspireren je graag.