De vele veranderingen die afkomen op Burgerzaken nopen tot het bijstellen van de huidige functieprofielen. Voor iedere gemeente dient zich het vraagstuk aan ’wat een medewerker in huis moet hebben’ om effectief om te kunnen gaan met die veranderingen.


“Het tijdperk waarin medewerkers slechts een radertje in de machine waren, ligt meer en meer achter ons. Dit vraagt andere vaardigheden van de hedendaagse medewerker: hij moet zelf nadenken, verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap tonen en in staat zijn om creatieve oplossingen te vinden. Hij moet kunnen communiceren, flexibel zijn, in staat zijn zichzelf te organiseren en snappen wat de collega en de klant willen. Dat is nogal wat.” (Jeroen Busscher, Aanstekelijk veranderen, Business Contact 2017)
Welke competenties de medewerkers van Burgerzaken nu en straks nodig hebben, wat we van de managers moeten verwachten en hoe de organisatie zich moet verhouden tot alle veranderingen.

Alle veranderingen vragen om een andere manier van kijken naar de medewerkers. Het succes van de medewerker wordt vooral bepaald door het vermogen zich aan te passen aan alle veranderingen. Een optimale match tussen het profiel van de medewerker en de rol die hij heeft, schept de voorwaarde om hem krachtig te laten functioneren. Een medewerker zit in zijn kracht als het werk past bij zijn drijfveren, natuurlijke talenten en voorkeursgedrag.

De noodzakelijke veranderingen bewegen zich op het niveau van de:

  1. Individuele talentontwikkeling
  2. Teamontwikkeling
  3. Organisatieontwikkeling

Het gedrag van medewerkers wordt beïnvloed door de drijfveren, talenten en competenties; daarnaast is de context c.q. omgeving van wezenlijke invloed. Door de invloed van de omgeving te matchen aan de drijfveren van de medewerkers, ontstaat een optimaal werkend team. We zien:

  • Een sterk veranderende arbeidsmarkt (waarbij een verschuiving waarneembaar is van functies naar rollen;(talent wordt uitgangspunt i.p.v. functieprofiel);
  • Een mondige burger met een veranderende vraag m.b.t. de dienstverlening van de gemeente;
  • Inhoudelijke veranderingen alsook digitalisering van producten en processen;
  • Dat veranderingen leiden tot een andere invulling van binnen een team/afdeling en een ander competentieprofiel voor medewerkers.

NuFlex detachering advies bemiddeling team en talentontwikkeling burgerzaken

Waar vroeger nog een natuurlijk ‘gezag’ was bij de medewerker Burgerzaken, is de relatie nu veel gelijkwaardiger aan het worden. In het verleden nam een burger vaker aan wat de medewerker Burgerzaken zei, nu trekt de burger dit vaker in twijfel. De houding van de medewerker Burgerzaken zal moeten worden aangepast aan deze nieuwe relatie. Inwoners verwachten een excellente dienstverlening, gebaseerd op kennis en ‘hostmanship’ voor die zaken waarvoor zij toch nog persoonlijk contact wensen met de gemeente. Het aantal contacten zal weliswaar minder worden, maar de contacten die blijven, zullen van een hogere kwaliteit moeten zijn. Dit stelt naast eisen met betrekking tot de vakinhoudelijke kennis, ook eisen met betrekking tot de competenties van de medewerkers.